نانو باند لیبل سبز

ضخامت کامل: ۴mil
پوسته : تابلوئی – اکونومی – ۰.۳
رنگ : دبل پلی استر و Pvdf